Ventil zpětný přímý - Z 15 117-516 PN 16


Použití
Samočinný uzavírací orgán zamezující zpětnému proudění pracovní látky pro neagresivní kapaliny, páry a vzduch pro tyto pracovní tlaky a teploty:

U tohoto typu ventilu nelze zaručit těsnost.

Technický popis
Ventil je přímý. Kuželka je vedena ve víku. Směr proudění pracovní látky je pod kuželku.

Připojení
Přírubový spoj s rozměry dle ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061.
Stavební délky dle ČSN EN 558.
Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
Těleso,víko uhlíkatá ocelolitina 
Kuželka do DN 50 korozivzdorná ocel
Kuželka od DN 65
uhlíková ocel s návarem (13Cr)

Zkoušení
Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

Montáž
Ventil je nutné montovat pouze do vodorovného potrubí s víkem nahoře.

Ovládání
Samočinné, tlakem od pracovní látky na kuželku.


Back 
Sig-Mat Albrecht