Ventil zpětný přímý - Z 15 117-616 PN 16


 

Použití
Samočinný uzavírací orgán zamezující zpětnému proudění pracovní látky pro neagresivní kapaliny a plyny, vodní páru a vzduch pro tyto pracovní tlaky a teploty:

U tohoto typu ventilu nelze zaručit těsnost.

Technický popis
Ventil je přímý. Kuželka je vedena ve víku. Směr proudění pracovní látkyje pod kuželku.

Připojení
Přírubový spoj s rozměry dle ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061.
Stavební délky dle ČSN EN 558.
Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
Těleso,víko šedá litina 
Kuželka do DN 25 korozivzdorná ocel 
Kuželka od DN 40 šedá litina se zaválcovaným těsnícím kroužkem 
s korozivzdorné oceli

Zkoušení
Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

Montáž
Ventil je nutné montovat pouze do vodorovného potrubí s víkem nahoře.

Ovládání
Samočinné, tlakem od pracovní látky na kuželku.

Back 
Sig-Mat Albrecht