Ventil zpětný přímý - Z 15 117-016, C 09 117-016 PN 16


 

Použití
Samočinný uzavírací orgán zamezující zpětnému proudění pracovní látky pro agresivní kapaliny, páry a plyny pro tyto pracovní tlaky a teploty:

U těchto typů ventilů nelze zaručit těsnost.

Technický popis
Ventil je přímý. Kuželka je vedena ve víku. Směr proudění je pod kuželku.

Připojení
Přírubový spoj s rozměry dle ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061.
Stavební délky dle ČSN EN 558.
Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
Těleso,víko Z 15 korozivzdorná ocelolitina (42 2931) 
C 09 DIN 1.4408
Kuželka korozivzdorná ocel (tř.17)

Zkoušení
Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

Montáž
Ventil je nutné montovat pouze do vodorovného potrubí s víkem nahoře.

Ovládání
Samočinné, tlakem od pracovní látky na kuželku.

Back 
Sig-Mat Albrecht