Ventil zpětný - Z 15 117-716 PN 16


 

Použití
Samočinný orgán zamezující zpětnému proudění pracovní látky. Je určen pro vodu, vodní páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny a plyny (pro určité agresivní látky po dohodě s dodavatelem), pro pracovní tlaky a teploty:

Vyžaduje-li se těsnost, je nutné kromě zpětného ventilu zařadit do potrubí i armaturu uzavírací.

Technický popis
Ventil je víkový. V tělese je těsnící plocha, na kterou dosedá kuželka, která je volně vedena ve víku. Směr proudění je pod kuželku.

Připojení
Přírubový spoj s rozměry dle ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061.
Stavební délky dle ČSN EN 558.
Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
Těleso, víko, kuželka bronz

Zkoušení
Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

Montáž
Ventil je nutné montovat pouze do vodorovného potrubí s víkem nahoře.

Ovládání
Samočinné, tlakem od pracovní látky na kuželku, která uzavřením zabraňuje zpětnému proudění média.

Back 
Sig-Mat Albrecht