Ventil zpětný - Z 15 117-240 PN 40


 

Použití
Samočinný uzavírací orgán zamezující zpětnému proudění pracovní látky. Je určen pro vodu, vodní páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny a plyny o teplotě do 550°C (dle materiálového provedení), pro tyto pracovní tlaky a teploty:

Vyžaduje-li se těsnost, je nutné kromě zpětného ventilu zařadit do potrubí i armaturu uzavírací.

Technický popis
Ventil je víkový. V tělese je navařena těsnící plocha, na kterou dosedá kuželka, která je volně vedena ve víku. Směr proudění je pod kuželku.

Připojení
Přírubový spoj s rozměry dle ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061.
Stavební délky dle ČSN EN 558.
Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
Těleso,víko
do 550°C -legovaná ocel (42 2744.5)
Kuželka korozivzdorná ocel (tř.17)
Těsnící plocha návar (13 Cr)

Zkoušení
Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

Montáž
Ventil je nutné montovat pouze do vodorovného potrubí s víkem nahoře.


Back 
Sig-Mat Albrecht