Ventil zpětný Z 15 117-3100 -přírubový - Z 15 127-3100 -přivařovací PN 100


Použití
Samočinný uzávěr zamezující zpětnému proudění pracovní látky. Je určen pro vodu, vodní páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny a plyny.
Pro pracovní tlaky a teploty:

Vyžaduje-li se těsnost, je nutné kromě zpětného ventilu zařadit do potrubí i armaturu uzavírací.

Technický popis
Ventil je víkový. V tělese je navařena těsnící plocha, na kterou dosedá kuželka, která je volně vedena na čepu, jenž je součástí víka. Směr proudění je pod kuželku.

Připojení
Přírubový spoj s rozměry dle ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061.
Stavební délky dle ČSN EN 558.
U přivařovacího provedení úprava konců hrdel dle ČSN 13 1075 a stavební délky dle ČSN 13 3051.
Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
Těleso, víko leg. ocel (15 128)
Těsnící plocha v tělese (návar) stellit 
Kuželka 15 128
Těsnící plocha kuželky (návar) 13 Cr 
Čep korozivzdorná ocel (tř. 17)

Zkoušení
Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

Montáž
Ventil je nutné montovat pouze do vodorovného potrubí s víkem nahoře.

Back 
Sig-Mat Albrecht