Ventil zpětný Z 15 117-4100 -přírubový - Z 15 127-4100 -přívařovací PN 100


Zkoušení
Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

Montáž
Ventil je nutné montovat pouze do vodorovného potrubí s víkem nahoře.

Použití
Samočinný uzávěr zamezující zpětnému proudění pracovní látky. Je určen pro vodu, vodní páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny a plyny pro pracovní tlaky a teploty:

Vyžaduje-li se těsnost, je nutné kromě zpětného ventilu zařadit do potrubí i armaturu uzavírací.

Technický popis
Ventil je víkový. V tělese je navařena těsnící plocha, na kterou dosedá kuželka, která je volně vedena na čepu, jenž je součástí víka. Směr proudění je pod kuželku.

Připojení
Přírubový spoj s rozměry dle ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061.
Stavební délky dle ČSN EN 558.
U přivařovacího provedení úprava konců hrdel dle ČSN 13 1075 a stavební délky dle ČSN 13 3051.
Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
Těleso, víko uhlíková ocel (11 416) 
Těsnící plocha v tělese (návar) 13 Cr 
Kuželka 11 523 
Těsnící plocha kuželky (návar) 13 Cr 
Čep korozivzdorná ocel (tř. 17)

Back 
Sig-Mat Albrecht