Ventil zpětný přivařovací - Z 15.1 127-3100...4400 PN 100...400


Použití
Samočinný orgán zamezující zpětnému proudění pracovního média. Je určen pro vodu, vodní páru, plyny a jiné neagresivní provozní tekutiny pro pracovní tlaky a teploty:

Vyžaduje-li se těsnost, je nutné kromě zpětného ventilu zařadit do potrubí i armaturu uzavírací.

Technický popis
Těleso je zápustkový výkovek spojený s víkem závitem. Těsnící plochy sedel jsou navařeny tvrdou návarovou slitinou. Kuželka je vedena v tělese.

Připojení
Stavební délky jsou uvedeny v tabulce.
Úprava konců pro přivaření podle ČSN 13 1075, DIN 2559 (ČSN 13 1070).
Ventil lze dodat i v provedení přírubovém.

Materiál
                                       do 400oC                           do 560oC
Těleso                               11 416                            15 128
Sedla návar stellit 6
Víko, kuželka 17 134
Těsnění ucpávky expandovaný grafit

Zkoušení
Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2,
DIN 3230-3.

Montáž
Ventil lze montovat jen do vodorovného potrubí s víkem nahoře. Směr proudění je pod kuželku.

Back 
Sig-Mat Albrecht