Ventil zpětný - Z 16 117-616 PN 16


Montáž
Ventil je možné montovat do vodorovného i svislého potrubí.

Ovládání
Samočinné tlakem pracovní látky a pružiny na kuželku, která uzavřením zabraňuje zpětnému proudění média.

Použití
Samočinný orgán zamezující zpětnému proudění pracovní látky. Je určen pro vodu, vodní páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny a plyny pro pracovní tlaky a teploty:

Nejnižší pracovní přetlak je 0,08 MPa.
Vyžaduje-li se těsnost, je nutné kromě zpětného ventilu zařadit do potrubí i armaturu uzavírací.

Technický popis
Ventil je víkový. V tělese je zaválcováno sedlo, na které dosedá kuželka, která je volně vedena ve víku a do sedla je dotlačována pružinou. Směr proudění je pod kuželku.

Připojovací a stavební rozměry
Stavební délky podle ČSN EN 558-1 řada 1.
Připojovací rozměry přírub podle ČSN 13 1060, DIN 2501.
Těsnící plochy přírub podle ČSN 13 1061,
DIN 2526.

Materiál
Těleso, víko šedá litina (42 2420)
Kuželka do DN 50 
korozivzdorná ocel (tř. 17)
Kuželka od DN 65
uhlíková ocel s návarem 13 Cr
Sedlo korozivzdorná ocel (tř. 17)
Pružina do DN 50
drát z korozivzdorné oceli
Pružina od DN 65 drát z uhlíkové oceli

Zkoušení
Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2,
DIN 3230-3.

Back 
Sig-Mat Albrecht