Ventil zpětný uzavíratelný - Z 25 111-616 PN 16


Ovládání
Ventil je možno uzavírat ručním kolem. Po vytočení vřetene
do horní polohy pracuje samočinně tlakem pracovní látky na kuželku, která uzavřením zabraňuje zpětnému proudění média..

Použití
Zpětný uzavíratelný orgán zamezující zpětnému proudění pracovní látky. Je určen pro vodu, vodní páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny a plyny pro pracovní tlaky a teploty:

Technický popis
Ventil je třmenový. V tělese je zaválcováno sedlo, na které dosedá kuželka, která je volně vedena na vřeteni. Vřeteno je ve třmenu utěsněno ucpávkou. Směr proudění pracovní látky je pod kuželku. 

Připojení
Přírubový spoj s rozměry dle ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061.
Stavební délky dle ČSN EN 558.
Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
Těleso,třmen šedá litina (42 2420) 
Kuželka do DN 50 korozivzdorná ocel (tř.17)
Kuželka od DN 65 šedá litina
Těsnící plochy kroužky z korozivzdorné oceli
Vřeteno korozivzdorná ocel (tř.17) 
Těsnění ucpávky bezazbestové vláknité

Zkoušení
Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

Montáž
Ventil je nutné montovat pouze do vodorovného potrubí s ručním kolem nahoře.

Back 
Sig-Mat Albrecht