Ventil zpětný uzavíratelný - Z 25 111-540 PN 40


 

Použití
Zpětný uzavíratelný orgán zamezující zpětnému proudění pracovní látky. Je určen pro vodu, vodní páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny a plyny pro pracovní tlaky a teploty:

Technický popis
Ventil je třmenový. V tělese je navařena těsnící plocha, na kterou dosedá kuželka. Kuželka je volně vedena ve vřeteni. Vřeteno je ve třmenu utěsněno ucpávkou. Směr proudění pracovní látky je pod kuželku. 

Připojení
Přírubový spoj s rozměry dle ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061.
Stavební délky dle ČSN EN 558.
Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
Těleso,třmen uhlíková ocel (42 2643.1) 
Kuželka do DN 50 korozivzdorná ocel (tř.17)
Kuželka od DN 65 
uhlíková ocel s návarem 13 Cr
Těsnící plocha tělesa návar (13Cr)
Vřeteno korozivzdorná ocel (tř.17) 
Těsnění ucpávky bezazbestové grafitové

Zkoušení
Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

Montáž
Ventil je nutné montovat pouze do vodorovného potrubí s ručním kolem nahoře.

Ovládání
Ventil je možno uzavírat ručním kolem. Po vytočení vřetene do horní polohy pracuje samočinně tlakem pracovní látky na kuželku, která uzavřením zabraňuje zpětnému proudění média.

Back 
Sig-Mat Albrecht