Ventil zpětný do svislého potrubí - Z 35 117-540 PN 40


 

Ovládání
Samočinné tlakem pracovní látky na kuželku, 
která uzavřením zabraňuje zpětnému proudění média.

Použití
Samočinný uzávěr zamezující zpětnému proudění pracovní látky. Je určen pro vodu, vodní páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny pro pracovní tlaky a teploty:

Vyžaduje-li se těsnost, je nutné kromě zpětného ventilu zařadit do potrubí i armaturu uzavírací.

Technický popis
Ventil je určen především pro svislá výtlačná potrubí čerpadel. V tělese je navařena těsnící plocha, na kterou dosedá uzavírací kuželka, která je uložena ve dvojím vedení. Horní vedení je volně vložené, dolní je součástí tělesa.
Směr proudění je pod kuželku.

Připojení
Přírubový spoj s rozměry dle ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061.
Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Materiál
Těleso uhlíková ocel (42 2643) 
Vedení kuželky uhlíková ocel (tř.11)
Kuželka korozivzdorná ocel (tř.17) Těsnící plocha návar 13Cr
Pouzdra ČSN 02 3499

Zkoušení
Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

Montáž
Ventil je možné montovat pouze do svislého potrubí s vloženým vedením nahoře.

Back 
Sig-Mat Albrecht